Lyrics: Mads Hansen.
Music: Folkmelodi

Nu har vi jul igen,
og nu har vi jul igen,
og julen varer ved til påske.
Nu har vi jul igen,
og nu har vi jul igen,
og julen varer ved til påske.
Nej det' ikke sandt,
nej det' ikke sandt,
for der imellem kommer fasten.
Nej det' ikke sandt,
nej det' ikke sandt,
for der imellem kommer fasten.
Nu har vi jul igen,
og nu har vi jul igen,
og julen varer ved til påske.
Nu har vi jul igen,
og nu har vi jul igen,
og julen varer ved til påske.
Nej det' ikke sandt,
nej det' ikke sandt,
for der imellem kommer fasten.
Nej det' ikke sandt,
nej det' ikke sandt,
for der imellem kommer fasten.

Danish Christmas Songs

Click here for lyrics for "Dejlig Er Den Himmel Blå".
Click here for lyrics for "Det Kimer Nu Til Julefest".
Click here for lyrics for "Glade Jul, Dejlige Jul".
Click here for lyrics for "Højt Fra Træets Grønne Top".
Click here for lyrics for "Nu Har Vi Jul Igen".